Sofia Tillman

En annan födelse / Another birth 2023

Jag är utbildad i måleri vid Hovedskous Målarskola/Göteborgs Konstskola samt har gjort ett grundår på Inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack, Stockholm. Jag har även en fil.kand. huvudämne psykologi från Göteborgs Universitet. Jag ägnar mig i första hand åt måleri (främst äggoljetempera) och teckning (främst kol/torrpastell). Mitt konstnärliga arbete i handlar i lika stor utsträckning om att sammanfoga som att separera verklighet och dröm. Den drömda/omedvetna och den vakna/medvetna verkligheten lägger sig omlott i lager. Tätt omsluter de en kärna. Efter sammanfogningen måste jag skära genom alla lager för att nå det innersta; frågorna som är avgörande för mig att ställa.

Född1974, Norrköping
VerksamGöteborg
KontaktE-post
TypMåleri
BesökHemsida, Instagram