Styrelse

Konstnärscentrums huvudstyrelse består av representanter från våra regionala föreningar – Konstnärscentrum Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord.

Ordförande

Anna Ridderstad (Konstnärscentrum Öst)

Ledamöter

Vilda Kvist (Konstnärscentrum Öst)

Karin Willén (Konstnärscentrum Öst)

Jens Henricson (Konstnärscentrum Syd)

Linda Wallin (Konstnärscentrum Syd)

Felicia Björklund (Konstnärscentrum Väst)

Marcus Appelqvist (Konstnärscentrum Väst)

Tapani Björkbacka (Konstnärscentrum Mitt)

Sahar Burhan (Konstnärscentrum Mitt)

Maria Lewis (Konstnärscentrum Nord)

Madelaine Sillfors (Konstnärscentrum Nord)