Styrelse

Konstnärscentrums huvudstyrelse består av representanter från våra regionala föreningar – Konstnärscentrum Öst, Väst, Syd, Mitt och Nord.

Konstnärscentrums riksstyrelse

Ordförande

Anna Ridderstad (Konstnärscentrum Öst)

Ledamöter

Anna Högberg (Konstnärscentrum Öst)

Jens Henricson (Konstnärscentrum Syd)

Linda Wallin (Konstnärscentrum Syd)

Felicia Björklund (Konstnärscentrum Väst)

Mats Nordlund (Konstnärscentrum Väst)

Tapani Björkbacka (Konstnärscentrum Mitt)

Sahar Burhan (Konstnärscentrum Mitt)

Maria Lewis (Konstnärscentrum Nord)

Madelaine Sillfors (Konstnärscentrum Nord)

Konstnärscentrum Nord

Ordförande

Maria Lewis

Ledamöter

Gustaf Lord (Vice ordförande)

Karin Öst (Skapande skola)

Maria Wahlström (BRAK)

Birgitta Linhart (Konstprojekt, idéskiss)

Maria Olsson (Medlemsfrågor)

Madelaine Sillford (Medlemsfrågor)

Konstnärscentrum Väst

Ordförande

Mats Nordlund

Ledamöter

Felicia Björklund (Vice ordförande)

Carolina Jonsson (Kassör)

Alexandra Severinsson (Sekreterare)

Maja Kristin Nylander (Ledamot)

Marcus Appelberg (Ledamot)

Bo Ljungcrantz (Ledamot)

Erik Funck (Ledamot)

Maria Qvarfordt Brising (Suppleant)

Konstnärscentrum Mitt

Ordförande

Tapani Björkbacka

Ledamöter

Giovanna Aguirre (Ledamot)

Gabriel Jonsson (Ledamot)

Anders Hultman (Ledamot)

Sahar Burhan (Ledamot)

Kerstin Wessberg (Ledamot)

Ola Öhlin (Ledamot)

Björn-Owe Andersson (Kassör)

Konstnärscentrum Öst

Ordförande

Anna Högberg

Ledamöter

Patrick Kretschek (Ledamot, konstnär)

Emma Löfström (Ledamot, konstnär)

Thomas Palthiel (Ledamot, arkitekt)

Anna Ridderstad (Ledamot, konstnär)

Konstnärscentrum Syd

Ordförande

Linda Wallin

Ledamöter

Jamila Drott (Vice Ordförande)

Stina Siljing (Sekreterare)

Joakim Sandqvist (Kassör)

Jan Marius Kiøsterud (Vice Kassör)

Jens Henricsson (Ledamot)

Anabelí Brancusi (Ledamot)

Anna-Karin Arvidsson (Ledamot)

Helena Fernadez-Cavada (Ledamot)