Om oss

Byggnadsanknuten gestaltning Moment (2022) av konstnär Kristina Matousch på Hyllie Boulevard i Malmö. Foto: Joakim Sandqvist

Konstnärscentrum planerar, förmedlar och genomför offentliga gestaltningar, konstprojekt och konstpedagogiska uppdrag för uppdragsgivare inom privat och offentlig sektor.

Vi grundades 1969 ur ett behov av konstnärlig yrkesgemenskap, och är idag en rikstäckande organisation med hög kompetens inom vårt område. Vår målsättning är att öka möjligheterna att se, möta och uppleva konst. Genom det vill vi stärka och synliggöra både konstens och konstnärens roll i samhället.