Lättläst

Konstnärscentrum är en medlemsorganisation för konstnärer. Vi arbetar med att skapa nya jobb till konstnärer inom offentlig konst och konst i skolan.

Vår målsättning är att öka möjligheterna att se, möta och uppleva konst. Vi vill stärka och synliggöra både konstens och konstnärens roll i samhället.

Du kan bli medlem i Konstnärscentrum om du arbetar som konstnär. Som medlem i Konstnärscentrum kan du engagera dig i vår organisation, träffa andra konstnärer och gå våra utbildningar och kurser.