Anlita en konstkonsult

Invigning av offentlig gestaltning på Paradisskolan i Älmhult. Foto: Joakim Sandqvist

Vad är enprocentregeln? När krävs en upphandling? Det kan vara svårt att orientera sig i den offentliga konstens värld, där varje process är unik. Våra konstkonsulter har kompetens för alla delar i ett gestaltningsuppdrag, och de är dessutom konstnärer själva.

När du låter en konstkonsult från oss projektleda ett uppdrag får du:

  • Rådgivning inom LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)

  • Avtalsunderlag

  • Konstprogram

  • Tydlig tidplan

  • God kommunikation mellan uppdragsgivare, konstnär och entreprenör

  • Hög kvalitet i utförandet enligt branschstandard, både tekniskt och konstnärligt

Våra konstkonsulter

Konstnärscentrums konstkonsulter är utbildade inom fri konst och har erfarenhet av egna gestaltningsuppdrag. Bland oss finns även spetskompetens inom bland annat konstpedagogik, stadsplanering och samhällsutveckling, arkitektur, konsthistoria, curatering, sociologi och filosofi.

Kontakta en av våra samordnare för att boka in ett kostnadsfritt första möte.