Engagera dig

Samtal mellan Plattform KcSyd, Karin Auran Frankenstein (KKV Monumental i Malmö) och Matti Sumari och Julia Selin (Alta Art Space) på HH Events i Malmö. Foto: Camilla Gewing-Stålhane

Konstnärscentrum drivs av och för våra medlemmar! Som medlem har du möjlighet att engagera dig inom konstnärlig fortbildning, yrkesgemenskap, medlemsaktiviteter eller inom den konstnärliga arbetsmarknaden. Du har även möjlighet att engagera dig i någon av våra arbetsgrupper, våra projekt och initiativ.

Så här fungerar Konstnärscentrum

Konstnärscentrum organiserar yrkesverksamma konstnärer och konstkonsulter som är verksamma i hela Sverige. Vår centrumbildning organiseras i fem självständiga, regionala föreningar – Nord, Syd, Öst, Väst och Mitt.

De regionala föreningarna samordnas under en nationell styrelse och arbetsgrupp. Vi har även nationella arbetsgrupper för offentlig konst och konsultverksamhet, kommunikation, kulturpolitik och medlemsaktiviteter.

Konstnärscentrums kulturpolitiska uppdrag är kopplat till konstnärernas yrkes- och arbetsmarknadsintressen och politiken för gestaltad livsmiljö. Här företräder vi bland annat konstnärernas rätt till arbetsplatser, ateljéer och monumentalverkstäder. Arbetet tar form i kulturpolitiska skrivelser, remissvar, konst- och kulturlivsanalyser, följeforskning och debattartiklar.

Inom offentlig gestaltning och uppdragsförmedling erbjuder Konstnärscentrum konstnärer att utbilda sig till och arbeta som konstkonsult. Att arbeta som konstkonsult innebär konstnärlig rådgivning och projektledning av offentliga gestaltningsuppdrag samt författande av konstprogram.

Arbetsgrupper och nätverk

Våra arbetsgrupper samlar representanter från hela Sverige. Representanterna utses av din regionala förening och utlyses sporadiskt – kontakta ditt regionala kansli om du är intresserad av att gå med. Du kan även hålla koll under fliken 'Aktuellt för konstnärer' ifall platser utlyses.

Nya projekt och initiativ

Vill du starta upp ett nytt konstprojekt, initiativ eller nätverk inom Konstnärscentrum? Kontakta ditt regionala kansli eller Konstnärscentrums nationella verksamhetsledare.