Våra tjänster

Fasadgestaltningen Strömmar (2019) av konstnär Annelie Wallin. Foto: CJ Erikson

Anlita Konstnärscentrum! Våra konstkonsulter bistår med projektledning från det tidiga stadiet till färdigt projekt. Kontakta oss för ett kostnadsfritt första möte.

Konstnärscentrums tjänster innefattar bland annat:

  • Projektledning och uppdragsförmedling inom offentlig konst och gestaltad livsmiljö

  • Projektledning och uppdragsförmedling inom konstpedagogik, skola samt vård och omsorg

  • Konstnärlig rådgivning vid köp av lös konst och nyförvärv till konstsamlingar

  • Konst- och kulturlivssanalys samt konstnärlig följeforskning som identifierar platsers konstnärliga värden och potential

  • Konstnärlig och curatoriell expertis och projektledning inom temporära, platsspecifika, kontextspecifika och medskapande konstprojekt