Åsa Herrgård

Spår från almsplintborrens livscykel. Grafisk teknik

Jag har mina rötter i Österbotten i Finland, uppvuxen i Sverige bosatt i Bohuslän nära naturen. Utbildad vid Konstfack i Stockholm och Konstakademin i Helsingfors. "Åsa Herrgårds konstnärskap har växt sig fram ur leran, genom bivax kakor, trä, gips, vidjor av sälg och bambu till stora verk i järn och stål. Hennes uttryck har förstärkts genom materialet, volymen och placeringarna. Mellan åren 1995 och 2017 har hon satt upp 23 offentliga gestaltningar av platsspecifik konst." citat Lena Holger Sedan 2022 arbetar jag med konstnärligt fältarbete vid Tosterö stora vatten med undersökning av Almsplintborrens spår under barken på döda Almar. Och bäverns gnagande formationer på träden nere vid sjökanten.

Född1956, Malax Finland
VerksamSvenneby
KontaktE-post
TypFotografi, Performance, Skulptur, Installation, Måleri
BesökHemsida

Utvalda verk

En vacker höstdag i blåsten hängde upp mina grafiska tryck i skogen.

Skogens stämmor, grupputställning vid Bohusläns Museum 2023. Gyllne cirkeln: Kretsloppet, bäverns gnagande och grafikstryck av spår frånalmspintborrens

Dofter av jord, blåbär, mossor, svampar och stenar; Ljud från träbåtar, viskande vindar och salt vatten. Skulpturerna skildrar bräckliga drömmar.

Varje kväll när solen går ner i havet möts solen och cirkeln. Tiden stannar. Varje vinterstorm väntar den på solen.

Offentlig gestaltning, Lekskulptur Höjden skolan i Markaryd