Oskar Gustafsson

Vid god vigör - 2021 (ek, 72x20x20cm)

Oskar Gustafsson är formgivare och konstnär baserad i Göteborg och Bottna, Bohuslän. Hans arbete berör frågor om människans relation till naturen och dess materialitet. I hans skulpturer undersöker han bland annat kroppars förhållande till varandra - den mänskliga kroppen, ett landskap som kropp, eller trädet som kropp. Tid och människans existens är centralt genom hans arbete. Oskar arbetar huvudsakligen i material som trä, sten och kopparplåt där görande och lärande med kroppen är centralt i processen. Ofta med en blandning av traditionella tekniker ihop med det mer okonventionella och experimentella. Han har en kandidatexamen på HDK Valand Steneby, Göteborgs universitet.

Född1991, Kungsbacka
VerksamGöteborg och Bottna, Bohuslän
KontaktE-post
TypSkulptur
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk