Göran Sveningzon

Mitt måleri präglas av teckenliknande färgfält i kontraster mellan ögonblickligt och bearbetat. Kandidatexamen 2020 inom bild- och konstvetenskap. Medlem i KRO sedan 2022

Född1964, Källeryd
VerksamGöteborg
KontaktE-post
TypMåleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk