Eva Olsson

"I persikolunden sjunger en näktergal" 2023, Bjärkegårdens äldreboende, Sollebrunn. Uppdragsgivare Alingsås kommun.

Mitt konstnärskap utgörs främst av teckning och måleri, där jag arbetar med linjen som en bärande beståndsdel i mitt bildskapande. Linjen har en säregen förmåga att berätta och skapa liv. Jag använder mig av akrylfärg där linjen tecknas upp snabbt för att få in liv och rörelse i bilden. Bakgrunden/rumsligheten är ofta förenklad/steriliserad då jag använder mig av avmaskning och schabloner, vilket skapar en kontrast till den tecknade och mer livfulla linjen. Jag jobbar med berättelser som bygger på vardagliga händelser och göromål. Tankar och reflektioner kring den tid vi lever i, om relationer, tolerans och begränsningar. Utbildad i England med en Master of Fine Art på Norwich School of Art & Design.

Född1962, Sundbyberg
VerksamAmbjörnarp, Tranemo kommun
KontaktE-post
TypMåleri
BesökHemsida

Utvalda verk