Carolina Jonsson

Carolina Jonsson, detalj ur gestaltningen Stillhetens hav på Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2016.

Carolina Jonssons praktik refererar ofta till måleri, och vid första anblick kan en video uppfattas som en målning som rör på sig. Jonsson är arkitekten bakom Ecolonia-arkivet; som samlar material, uppfattningar och förnimmelser funna i vardagslivet och i naturen.

Född1975, Lidköping
VerksamLundsbrunn
KontaktE-post
TypFotografi, Skulptur, Rörligt, Installation
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

Stillhetens hav / Mare Tranquillitatis Video i tak ovan sängvänt på Bild och intervension, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Holograms of Ecolonia #23–27. Fem rum med ljuslådor i tak ovan sängvänt. Fotomanipulation. Sahlgrenska Universitetsjukhuset. 2016.

Inre vatten, Helhetsgestaltning av åtta tak på Dialysavdelningen, Växjö Centrallasarett, 2023.

Molds of Ecolonia, Reliefer i syntetiskt gips, Avdelningen för bild och funktion på Danderyds sjukhus. 2019.

The Mind is a Muscle (2018), videoinstallation och fotografi, gestaltning på Staup Helsehus beställd av Levanger kommun (Norge) 2018. Foto: Siv Hilde Meen, Fi

Scenes from Holograms of Ecolonia, Inköpt av KORO 2017, installerad på utevägg på Universitetet i Trondheim, Norge. Foto: Werner Zellien /KORO