Pernilla Norrman

Väggobjekt serie Mörkerljus, flera delar (ca 200 x 80 cm)

Pernilla arbetar brett med keramisk kompetens i olika format och tekniker: objekt, installationer, workshops och utvecklingsprojekt. I sitt konstnärskap har hon under många år utforskat lokal lera och skånsk tegeltradition. Förbindelsen mellan materialitet, plats, tid och människa är ett fokus som hon bearbetat konstnärligt över tid. Hon har praktisk erfarenhet av att planera och genomföra större keramiska gestaltningsuppdrag med hänsyn till rumslighet. Hon har fortbildat sig med inriktning keramik och arkitektur (Konstfack, 2002) samt kursen 'Att arbeta konstnärligt i det offentliga rummet'(Akademin Valand, 2019).

Född1968, Malmö
VerksamMalmö
KontaktE-post
TypSkulptur, Installation
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk