Anna-Karin Liedberg, visar bilder och modeller från tre Konstprojekt: Förskola i Ljusdal, Lekpark i Uppsala och Bostadskvarter i Göteborg

Gestaltningsprocesser i Skissernas Rum, Konstnärscentrum väst, Erik Dahlbergsgatan 6 i Göteborg. Öppet tis- sön kl. 12-16.

Modeller och dokumentation från gestaltningsprocesser: Förskola i Ljusdal, Lekpark i Uppsala och Bostadskvarter i Göteborg.