Kristina Åberg

Nordliga Katedraler Installation i Pannrummet, Konstepidemin i Göteborg 2023, foto: K Åberg

Jag är utbildad vid Valands konsthögskola, Göteborgs Konstskola och Chalmers arkitektur bl a och är intresserad sambandet mellan konst och naturvetenskap. Studier av astronomi och posthumanism belyser det mirakel som mångfalden av liv Jorden är och blottar dess sårbarhet. Hur människan förvaltar sitt unika hem blir utgångspunkten för mitt skapande. I de gamla myterna finns visdom om kretsloppen. I min praktik, nu mest rumsgestaltning och platsspecifika installationer, sammanför jag erfarenheter ur mitt yrkesliv av fri konst, scenografi, arkitektur, offentlig gestaltning med nyförvärvade tekniker som film och animering. Jag arbetar just nu med stora projektioner på målade fonder av på plast eller duk.

FöddÅrsta
VerksamGöteborg
TypFotografi, Rörligt, Installation, Måleri

Utvalda verk

Nordliga Katedraler Installation i Pannrummet, Konstepidemin i Göteborg 2023, foto: K Åberg

Nordliga katedraler collage 2019, foto: K Åberg

Nordliga Katedraler VIDEO från Installation i Pannrummet, Konstepidemin i Göteborg 2023, foto: K Åberg

Upprättelse för cyklerna Rumsinstallation Gathenhielmska Huset i Göteborg 2024, foto: K Åberg

Upprättelse för cyklerna Rumsinstallation Gathenhielmska Huset i Göteborg 2024, foto: Kristina Åberg

Collage 2019, foto: K Åberg

Lav Akvarell 2015, foto: K Åberg

50-Tal Akvareller, foto: K Åberg

Kakelinstallation på hisschakt BMM Angered

Väntrum BMM Kungshöjd Göteborg, foto: K Åberg

Dräktskisser till pjäs av Goldoni, foto: K Åberg