Krister Kennedy

"Different days/olika dagar" "daddy/pappa" photo upplaga 5 (ongoing series)© 2020 K.Kennedy

Efter universitetsstudier, (1981-1986), följdes dessa av av flera års konststudier bla Valands Konsthögskola, Hovedskous Målarskola mfl. Kombinationen av universitetsstudier i antropologi , filosofi, idéhistoria och konst, butoh (mörkrets dans) och långpraktiserande/studier av zen, utgör grunden för Krister Kennedys (KK) konstnärskap. KK arbetar främst med teckning, skulptur/objekt, fotografi, installationer och video/rörlig bild men också med ljudkonst och måleri. Utställningar i Sverige och internationellt, på museer, konsthallar och gallerier. Representerad vid konstmuseer, kommuner och statliga och privata samlingar. Medverkat i bla Ord & Bild (nr3 2020), Glänta nr 1-2 1995 mfl kulturskrifter. Konstlärare vid tex Domen konstskola, Göteborgs konstskola, Sörängens folkhögskola mfl.

Född1959, Göteborg
VerksamGöteborg
KontaktE-post
TypFotografi, Performance, Skulptur, Textil, Rörligt, Installation, Måleri
BesökHemsida

Utvalda verk

Artvideo "merry-go-round-boy / karusellpojken" animation (version 3 varies speeds) © 2004 k.kennedy

"Prayingoneminute/be en minut" loop version © 2006 k.kennedy

"jag äter hela natten och ni vet ingenting, ingenting vet ni" "I eat all night and you know nothing, you know nothing" ingår i en större installation med objekt, part of a installation with objects, performancevideoart © (1996) 2017 K.Kennedy

"ni lyssnar åt fel håll/You listening in the wrong direction" part of a installation with objekts (performancevideokonst) del av en installation med objekts (performancevideoart) © 1996 k.kennedy

"jagsoverinte...och ni?/I don´t sleep...and you?" performance video, butoh-art, part of a installation with objekts. Swedish artvideo, performancevideoart. © 1996 k.kennedy

"memoryofaded" performancevideo © 2009 (1998) k.kennedy (dance with a buzzard, smeared with flour and honey, mourning ritual ) butoh-art shamanic art

Artproject "De oandvändbara / The useless ones", drawings on architect film, cut out and mounted on paper (50x70 cm), serie 22 of 56 © 2020 k.kennedy

Artproject "small drawings" 2007-2016, drawings on architect film, mounted on paper (14x12 cm) © (2007) 2016 k.kennedy

"fadersbädd/father´s bed" performance video, butoh-art, part of a installation with objekts (part of a serie (8) of performative videoart) © (1996) 2000 k.kennedy

"Disturbance One" loop (part 1 of a triptyk) © (2006) 2010 k.kennedy

"Different days", part of installation, photographs 22 (55) project with performative photographs and textile objects / embroidery © k.kennedy

"(Outside)from inside/"(Utanför) inifrån" (© 2022 k.kennedy) animated from drawings. Related to the human relation to nature, the house is symbol of the human culture and of something "safe", a home. are the house abended, and why? The growing tree is taking over... "From inside" is a videowork that portrays the relationship between nature and culture. The house can be seen as a symbol of man's existential center, the fixed and settled the residence, the home. The house as the meeting place for social meetings (rites, everyday life, councils, togetherness). The forest (trees) grow inside the houses, break away and disintegrate. The forest/trees as the untouched, alluring, cruel, beautiful and threatening. The forest and the trees as an absence of civilization, loneliness and as a fund in the Swedish "folk soul". The forest can also be perceived as a symbol of the feminine and the unconscious, filled with individuals trees, which are like creatures from two worlds, a mediator between heaven and earth. The meeting between the houses and the trees/forest, a symbol of man's inner and outer, the social and the cultural processes which are broken down by...nature.

"yttre inre yttre / out inner out" (deep version on the matter of experience of something on the out-side of language, djup version om upplevelsen av något på utsidan av språket) © 2021 k.kennedy

"digital fields of memory/digitala minnesfält" loop version, datoranimation 1:57 min © (2000) 2017 k.kennedy

"somesortof/någon form av" no 3, installationsvideo/loopversion, ingår i en serie om som tillsammans bildar ett ljudverk/visuellt verk; is part of a series ofwhich together form an audio work/visual work © (2004) 2013 k.kennedy

"Idiot" textileobject size large (t-shirt, embroideri / t-shirt, broderi) no 2 © 2019 k.kennedy

"Tillsammans/Together" oilcray on paper 120 x 90 cm (serie of 30 drawings) © 2021 K.Kennedy