Krister Kennedy

"Different days/olika dagar" "daddy/pappa" photo upplaga 5 (ongoing series)© 2020 K.Kennedy

Efter universitetsstudier, (1981-1986), följdes dessa av av flera års konststudier bla Valands Konsthögskola, Hovedskous Målarskola mfl. Kombinationen av universitetsstudier i antropologi , filosofi, idéhistoria och konst (och långpraktiserande/studier av zen), utgör grunden för Krister Kennedys (KK) konstnärskap. KK arbetar främst med teckning, skulptur/objekt, fotografi, installationer och video/rörlig bild men också med ljudkonst och måleri. Utställningar i Sverige och internationellt, på museer, konsthallar och gallerier. Representerad vid konstmuseer, kommuner och statliga och privata samlingar. Medverkat i bla Ord & Bild (nr3 2020), Glänta nr 1-2 1995 mfl kulturskrifter. Konstlärare vid tex Domen konstskola, Göteborgs konstskola, Sörängens folkhögskola mfl.

Född1959, Göteborg
VerksamGöteborg
KontaktE-post
TypFotografi, Performance, Skulptur, Textil, Rörligt, Installation, Måleri
BesökHemsida

Utvalda verk

"absentia"1-4 videoinstallation, visas uppdelat på 4 separata projektioner/skärmar med separata högtalare. De fyra separata ljuden skapar tillsammans ett ljudverk. Verket finns både i loopversion och enskilt. Verket bygger på en slags butoh-performance. © 2016 (1998) K.Kennedy The installation has four separate parts/videos, and is to be on four separate screens (projectors or flatscreens) and with separate laoudspeaker. The separate sounds will sometimes overlap and create a total soundinstallation. "absentia" 1-4 was exhibit at Kalmar Konstmuseum in the late 1990 and also at the Videocube in Gothenburg City.

"Prayingoneminute/be en minut" loop version © 2006 k.kennedy

"jag äter hela natten och ni vet ingenting, ingenting vet ni" "I eat all night and you know nothing, you know nothing" ingår i en större installation med objekt, part of a installation with objects, performancevideoart © (1996) 2017 K.Kennedy

"ni lyssnar åt fel håll/You listening in the wrong direction" part of a installation with objekts (performancevideokonst) del av en installation med objekts (performancevideoart) © 1996 k.kennedy

"jagsoverinte...och ni?/I don´t sleep...and you?" performance video, butoh-art, part of a installation with objekts. Swedish artvideo, performancevideoart. © 1996 k.kennedy

"memoryofaded" performancevideo © 2009 (1998) k.kennedy (dans med en bivråk, insmord med mjöl o honung, sorgeritual/dance with a buzzard, smeared with flour and honey, mourning ritual ) butoh-art, shamanic art

"between" 1 erformance video, butoh-art, part of a installation with objekts © 2016 (1996) k.kennedy

"menvemfrågarefter/who is asking for" erformance video, butoh-art, part of a installation with objekts © 1996 k.kennedy

"fadersbädd/father´s bed" performance video, butoh-art, part of a installation with objekts (part of a serie (8) of performative videoart) © (1996) 2000 k.kennedy

"Disturbance One" loop (part 1 of a triptyk) © (2006) 2010 k.kennedy

Bildspel med urval fotografier från utställningen/Slide show with a selection of photographs from the artexhibition "Different days/olika dagar" (foto, textilobjekt) Göteborgs konstförening galleri, Sweden" 2020 © 2020 k.kennedy

"(Outside)from inside/"(Utanför) inifrån" (© 2022 k.kennedy) animated from drawings. Related to the human relation to nature, the house is symbol of the human culture and of something "safe", a home. are the house abended, and why? The growing tree is taking over... "From inside" is a videowork that portrays the relationship between nature and culture. The house can be seen as a symbol of man's existential center, the fixed and settled the residence, the home. The house as the meeting place for social meetings (rites, everyday life, councils, togetherness). The forest (trees) grow inside the houses, break away and disintegrate. The forest/trees as the untouched, alluring, cruel, beautiful and threatening. The forest and the trees as an absence of civilization, loneliness and as a fund in the Swedish "folk soul". The forest can also be perceived as a symbol of the feminine and the unconscious, filled with individuals trees, which are like creatures from two worlds, a mediator between heaven and earth. The meeting between the houses and the trees/forest, a symbol of man's inner and outer, the social and the cultural processes which are broken down by...nature.

"yttre inre yttre / out inner out" (deep version on the matter of experience of something on the out-side of language, djup version om upplevelsen av något på utsidan av språket) © 2021 k.kennedy

"digital fields of memory/digitala minnesfält" loop version, datoranimation 1:57 min © (2000) 2017 k.kennedy

"somesortof/någon form av" no 3, installationsvideo/loopversion, ingår i en serie om 6 som tillsammans bildar ett ljudverk/visuellt verk; is part of a series of 6 which together form an audio work/visual work © (2004) 2013 k.kennedy

"Idiot" textileobject size large (t-shirt, embroideri / t-shirt, broderi) no 2 © 2019 k.kennedy

"Tillsammans/Together" oilcray on paper 120 x 90 cm (serie of 30 drawings) © 2021 K.Kennedy