Helena Pernow

Linrep mot bergvägg (2022) Gerlesborg

Jag är textilkonstnär som arbetar mot utställningar, gestaltningsuppdrag och scenografi. Jag intresserar mig för textilens rumsliga egenskaper så som dess yta, skala, hur den arrangeras i rummet - vad som avslöjas och vad som döljs. Teman som intimitet, uppmärksamhet och upprepning är återkommande i mina verk. Jag arbetar i olika textila tekniker däribland färgning, vävning, kollage och installation. Jag har en masterexamen från HDK-Valand Steneby och en kandidatexamen från Konstfack. Jag bor och arbetar i Bärfendal, Bohuslän.

Född1992, Stockholm
VerksamBärfendal, Bohuslän
KontaktE-post
TypTextil
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

utsnitt och glesa trådar (2023) tillsammans med Linnea Dalstrand, Tove Starfelt och Alva Noreen

Linrep mot bergvägg del 2 (2023) Not Quite Fengersfors. Indigofärgat lin

synliggöra det annars förbisedda (2020) Steneby Konsthall