Elin Wikström

Elin Wikström, Röda linjer, Tegen2, Stockholm 2023. Dialogbaserat och processuellt verk. Foto: Nils Claesson.

Elin Wikströms konstnärliga arbete utvecklas i dialog med olika sammanhang och ifrågasätter normer, värderingar och logiker, på individnivå och i samhället i stort. Sedan 90-talet har hon genom observationer av vardagsfenomen reflekterat över aktuella sociala, politiska och kulturella ämnen. Material och tekniker varierar, gemensamt för verken är att de betonar förhandling, utbyte och processer som leder till ökad energi, medvetenhet och lyhördhet. Wikström har medverkat i separat och grupputställningar i Sverige och internationellt och finns representerad i samlingarna bland annat på Moderna Museet, Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Westfälischens Landesmuseum i Münster. Dokumentation: “Röda linjer”, 2023, Tegen2, Stockholm. Fotograf: Nils Claesson (curator) och Denis Romanovski.

Född1965, Karlskrona
VerksamGöteborg
KontaktE-post
TypPerformance, Skulptur, Installation
BesökInstagram

Utvalda verk

Film 1 of 4, ”Röda linjer”, Elin Wikström, 2023, ”Senaste nyheterna från kriget – tre verk om ett krig nära dig”, Tegen2.

Film 2 of 4, ”Röda linjer”, Elin Wikström, 2023, ”Senaste nyheterna från kriget – tre verk om ett krig nära dig”, Tegen2.

Film 3 of 4, ”Röda linjer”, Elin Wikström, 2023, ”Senaste nyheterna från kriget – tre verk om ett krig nära dig”, Tegen2.

Film 4 of 4, ”Röda linjer”, Elin Wikström, 2023, ”Senaste nyheterna från kriget – tre verk om ett krig nära dig”, Tegen2.