Anna Eggert

Del av "Drömträd" Ett verk i vattenskuret, smidesbearbetat järn och glas

Anna arbetar framför allt med glas och metall i stort och smått, för offentliga och privata rum. Naturens processer och livsformer är ofta utgångspunkten. Skörhet, transparens, materialets utryck och poesi är centrala komponenter i hennes praktik. Anna har en MFA från HDK Göteborg

FöddStockholm
VerksamGöteborg
KontaktE-post
TypSkulptur
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

"Frusen tång" objekt i ugnsgjutet fönsterglas. 15 cm höga

"Vikning I och II" Ugnsgjutet kristallglas ca 20 cm höga. tillhör Region Sörmlands

"Trädallé " Ugnsgjutet kristallglas och smidesbearbetat järn. Förskolan Trollet Falköpings kommun

"I garderoben" Trapphus till BB Skaraborgs sjukhus, Skövde. Verk i vattenskuren målad metall. På liten hylla ugnsgjutna glasklänningar på metallställningar

"Vattenrörelse" Ugnsgjutna objekt i kristallglas

"Socker" del av gestaltning i trapphus för HIGAB AB Göteborg i gammalt sockerbruk där tidigare sockertoppar gjordes. Vattenskuren målad metall.

Detalj av "Socker" för HIGAB AB Göteborg Vattenskuren målad metall

"Isig sol" Ugnsgjutet objekt i återvunnet fönsterglas