Alqumit Alhamad

Alqumit Alhamad är en bildkonstnär född i Jordanien och uppvuxen i Cypern och Syrien, nu baserad i Sverige. Som självlärd akvarellmålare och målare är hans konstnärliga praktik även en mångfacetterad utforskning som sträcker sig över olika medier, inklusive skulptur, installation, text och videokonst. Förankrad i en djup förståelse för förflyttning utforskar hans arbete upplevelserna av en krigsflykting och erbjuder en gripande perspektiv på teman som rotlöshet, diaspora, berättande och förnyelse. Alhamads konst blomstrar i korsningen av mångfaldiga kulturlandskap, där hans abstrakta skapelser avslöjar djupa narrativ knutna till minne, arv, födelse, förlust och den inneboende mänskliga behovet av tillhörighet.

Född1992, Jerash
VerksamGöteborg
KontaktE-post
TypFotografi, Skulptur, Textil, Installation, Måleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk