Agneta Stening

"Berg med Träd", glasobjekt

Under många år har sten varit mitt främsta material men idag använder jag också många andra material, metall, glas, gips, upphittade föremål etc. Jag väljer de material och uttryck som bäst kan passa till det jag vill göra. Mina arbeten utgår ofta från de geometriska grundformerna; klotet eller cirkeln, kuben/kvadraten respektive pyramiden/triangeln. Vardagen och allt som finns runtomkring är min främsta inspirationskälla men det är formen och proportionerna samt verkets rumsliga förhållande som är viktigast. Mina konstnärliga gestaltningsuppdrag är platsspecifika, dvs de har en anknytning till platsens historia, dess kultur och de människor som befinner sig i dess omgivning.

Född1954, Limhamn/Malmö
VerksamGöteborg och Grebbestad
KontaktE-post
TypSkulptur
BesökHemsida

Utvalda verk

"Båge" skulptur i aluminium. Gestaltning till Finspångs kommun.

"Rörelse & Vila", 2 skulpturer i en serie om 6. Gestaltning till Skansberget, Uddevalla kommun

"Järnspiral", Malmöns Konstgård, Bohus Malmön

"Loop", gestaltning till Vessigebro skulpturpark, Falkenbergs kommun

"Chill Space", gestaltning till skolgård, Motala kommun

Gestaltning till Kyrkskolans bostäder i Grebbestad. Sten och brons

Kyrkskolans gestaltning i sten och brons

Glasobjekt gjutna i återvunnet flaskglas

Glasobjekt gjutet i återvunnet flaskglas

Glasobjekt, fused återvunnet floatglas

Floatglas