Ingela Nilsson

In Memoriam (2023). Land art och performance baserad på suicidstatistik från 2022. Foto: Henrik Ljusberg

Kärnan i mitt arbete är komplexiteten och utmaningarna med att vara människa. Den mellanmänskliga dynamiken, hur den tar sig uttryck och de strategier vi människor skapar för att hantera svåra situationer. Under de senare åren har mitt arbete handlat om olika aspekter av psykiska ohälsa, främst genom att skildra de kroppsliga och känslomässiga tillstånd vi kan uppleva under exempelvis intensiva känslor av ångest. Med begreppet 'levd erfarenhet' som utgångspunkt, har jag haft en ambition att öka förståelsen för hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa. Jag arbetar mestadels i en intuitiv processbaserad praktik, rik på materialitet och berättelser som främst tar sig uttryck genom teckning, skulptur, textila applikationer och installationer.

Född1979, Falun
VerksamÖstersund
KontaktE-post
TypSkulptur, Textil, Installation, Måleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

Days Passed (2018)

Days Passed (2018) , en serie på 56 teckningar i storlek 15x21 cm. Installationsbild från utställningen Jag har fallit en tid nu 2022 i Östersund.

Another Day (2020-) är en fortsättning på Days Passed-serien, med skillnad att dessa är större i format och tillkommer sporadiskt.

Mental Disarray (2020). Skulptur 30x25x27 cm.

Tangled Up (2022). Teckning 21x30 cm, del av det större arbetet Jag har fallit en tid nu som kretsar kring olika aspekter av psykisk ohälsa.

Sisyphus and I (2020)