Sophia Pernå

Luxuria

Mitt arbete berör ett psykologiskt och esoteriskt undersökande där jag med olika tekniker skapar och konstruerar upplevelser av verkligheten. Det rituella och det traditionellt vetenskapliga möter former av mysticism och skapar nya metoder av värdering kring information och konsekvens. Plötsligt uppstår ett glapp, ett utrymme för reflektion kring vår egen föreställning om vad som är autentiskt och äkta. Verkligheten som ide´ och kuliss.

Född1971, Motala
KontaktE-post
TypFotografi, Rörligt, Installation
BesökInstagram

Utvalda verk

Humilitas

Suberbia