Ulla Fredriksson

Nimbus (detalj)

Utbildning: 2008: Linköpings universitet, Tvärmedial gestaltning och samtidskonst 30 p 2000–05: Kungl. Konsthögskolans linje Fri konst, 200 p 2004: Konstfack, Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö 2000: Stockholms universitet, Konstvetenskap 40 p Gestaltningar: 2022: Skulptural gestaltning till Rådhustorget i Vadstena. Beställare: Vadstena kommun. 2019: Konstnärlig gestaltning station Vega, Haninge kommun. Beställare: Stockholms läns landsting/Trafikförvaltningen. 2018: Gestaltning av väntrum, korridor och innergård samt yttre fasad till nytt akuthus på Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Beställare: Region Östergötland. Representerad: Statens konstråd Norrköpings kommun Vrinnevisjukhuset, Norrköping Oskarshamns sjukhus, Kalmar läns landsting Linköpings kommun

Född1972, Norrköping
VerksamVikbolandet
KontaktE-post
TypFotografi, Skulptur, Rörligt, Installation
BesökHemsida