Melanie Wiksell

Completorium

Wiksell arbetar med seder och bruk kring dödens historia, materiella och immateriella kulturarv. Genom att se tillbaka på sorgens riter och dess skildringar betraktar Wiksell sina verk som materiella propåer för att förbinda dåtid, samtid och framtid. Verken utforskar kollektiva och privata narrativ som utgår från tankar om förlust, minne, historia och plats. 

Född1987, Nicosia, Cypern
VerksamRoslagen
KontaktE-post
TypSkulptur, Installation
BesökHemsida, Instagram