Majlis Persson

"Jag talar med konsten" gobeläng 130 x 175 cm

Textil och numera också digitalgrafik är mina främsta uttrycksmedel men det textila har alltid varit det viktigaste, sen 90-talet har jag mest jobbat med att väva ganska stora gobelänger - en långsam process där tråd efter tråd fogas samman till det stora bygge som till slut blir en gobeläng. Ur frågorna om Människan & Existensen uppstår berättelser som växer till bilder i vävstolen och digitalgrafik i datorn.

Född1942, Helsingborg
VerksamMunkaljungby
KontaktE-post
TypTextil, Måleri
BesökHemsida

Utvalda verk

"Rum med stängda och uppslagna dörrar" gobeläng, 155 x 120 cm

"Du Mänskobarn" gobeläng, 170 x 130 cm

"Att lämna" I digitalgrafik, pigmentprint , 35 x 47 cm

" Att lämna" III digitalrafik, pigmentrint, 35 x 47 cm

"Ofelia" I, digitalgrafik, pigmentprint 36 x 47 cm

Ofelia III digital grafik, pigment print, 47 x 36 cm