Anna Fors

Låt inte dom jävlarna ta dig Konsthallen i Ånge, februari 2024

Smärttillstånd, politik, död och humor har centrala roller i mitt konstnärsskap och är också de områden som inspirerar mig. Jag arbetar interdisciplinärt och låter teknik- och materialval styras av berättarrösten till mina verk. Det som berättarrösten kräver, det följer jag. Ofta blir materialet i sig en egen röst och symbolbärare i verket. Under processen ställer jag mig frågan – Vad händer om jag vänder upp och ned och vränger ut och in? Det som binder samman min praktik är att jag utforskar ”Det som skaver” ur olika perspektiv. Den konstnärliga processen är det som driver mig, samt hämndlystnad gentemot den konstruerade snävheten i de mänskliga livsbetingelserna. Konsten är för mig ett sätt att vara flerspråkig i det stumma, den är min underjordiska motståndsrörelse.

Född1973, Strängnäs
VerksamFrösön
KontaktE-post
BesökInstagram

Utvalda verk