Lo A Månsson

Nr XI från serien "It is all between the trees" Upplaga 1/5

Jag växte upp på landsbygden omgiven av stora granskogar, med alla dess myter och berättelser, men också av ett storskaligt skogsbruk som brutalt förändrade landskapet. Frågeställningar runt dessa motsatta förhållningssätt till naturen är grunden i mitt arbete med bild. Jag har arbetat i olika tekniker, fotografi, oljemåleri, teckning och platsspecifika installationer. Sedan 2018 har jag koncentrerat mig på fotografiska verk. Jag bor och arbetar på landsbygden norr om Stockholm. För ytterligare bilder och info se hemsida: https://loamansson.se

Född1957, Karlstad
VerksamNorrtälje kommun
KontaktE-post
TypFotografi, Måleri
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk