Skissernas rum

Joanna Thede visar offentliga verk

Joanna Thede arbetar ofta med installationer av återanvänt material. Det vi annars slänger eller gömmer undan – skräp, använda pillerkartor eller avklippt hår – blir i hennes installationer berättelser om vår samtid och de spår vi lämnar efter oss. Joanna Thede hämtar inspiration från skuggspel och ljusfenomen i naturen, samt de ljusa punkter som uppstår i mörker. 2022 tilldelades hon Emil Olssons bidrag vid Malmö konstmuseum för ”sin känsla och förmåga att sinnligt materialisera samtidens flyktighet”.