Tre nya gestaltningar invigda på Paradisskolan i Älmhult

Invigning av offentlig gestaltning på Paradisskolan i Älmhult. Foto: Joakim Sandqvist

Tre nya gestaltningar av konstnärerna Ingvild Hovland Kaldal, Daniel Götesson (EKTA) och Elisabeth Thun invigdes i september 2022 på Paradisskolan i Älmhult.

Under hösten 2022 flyttade Paradisskolan i Älmhult in i sina nya lokaler. Konstnärscentrum har projektlett tre nya gestaltningar på skolan.

Inom uppdraget skissade sex konstnärer på förslag till skolans nya konstverk utifrån konstprogram som togs fram av konstkonsult Jamila Drott. Skisserna presenterades sedan för en jurygrupp där även elevrepresentanter på skolan ingick. Eleverna gavs därmed en viktig röst i uppdragsgivarens urvalsprocess, och fick vara med och välja vilka konstverk som tillslut installerades på skolan.

Uppdragsgivare var Paradisskolan, Älmhults kommun och gestaltningarna projektleddes av konstkonsult Jamila Drott.