Konstnärscentrum Syd x KHM: Att skissa för det offentliga rummet

Cecilie Kappel. ROSS, 2024, skiss till projekt på Kockums Torg, Malmö.

I samarbete med Konsthögskolan i Malmö presenterar Konstnärscentrum Syd utställningen 'Att skissa för det offentliga rummet' i Gallerigången på Skissernas Museum i Lund. Utställningen är öppen 11 april – 12 maj 2024.

Konstnärscentrum Syd har under 2024 samarbetat med Konsthögskolan i Malmö som arrangerat kursen Sketching for a Public Art Project. Kursen har lånat sin struktur från en öppen inbjudan som Konstnärscentrum Syd initierade 2020. Efter en veckas introduktion med föreläsningar och seminarier fick studenterna i uppgift att skissa på ett förslag till ett offentligt konstprojekt. Projekten är initierade av studenterna själva eller utgår från tidigare tävlingar för offentlig gestaltning.

I samarbete med Skissernas Museum presenterar Konstnärscentrum Syd och Konsthögskolan i Malmö utställningen 'Att skissa för det offentliga rummet', där skisser utförda av studenter som deltagit i kursen ställs ut på Gallerigången på Skissernas Museum.

I utställningen deltar Cecilie Kappel, Filippa Bünemann, Isaac Rizell, Isabella Nicole Best, Johanna Altgaßen, Maja Dahlström-Horvath, Malthe Jos Lundquist, Marcus Wallström, Niki Cervin, Sæunn la Cour Degnbol och Thomas Udomrat Hostrup. Lärare för kursen är Joakim Sandqvist.

Konsthögskolan i Malmö är en internationellt känd konstutbildning som tillhör Lunds universitet. I uppdraget ingår att konsthögskolan ska vara tvärvetenskaplig och internationell. Utbildningen är både praktisk och teoretisk, utan ämnesinriktade avdelningar. Studenterna arbetar självständigt inom ämnet fri konst och med fokus på sin egen konstnärliga praktik.

Konstnärscentrum Syd är en del av den rikstäckande centrumbildningen Konstnärscentrum, som är en medlemsorganisation som drivs av och för yrkesverksamma konstnärer. Konstnärscentrum Syd är aktiva på konstnärernas arbetsmarknad genom att, till exempel, skapa uppdrag för konstnärer inom offentlig gestaltning.