Elisabeth Moritz

Elisabeth Moritz, Postmemory. Installation på Avesta Art, 2021. Foto: Elisabeth Moritz

Elisabeth Moritz är konstnär baserad i Malmö, utbildad vid konstakademin i Paris, som primärt arbetar med teckning och cut-outs i fotografi. Moritz arbete utforskar genom bearbetning av gamla familjefotografier kopplingar mellan historia och samtid, där den personliga familjehistorien blir bakgrund till bredare reflektioner om nutidens antidemokratiska politiska strömningar och historiens kollektiva skuld.

Född1956, Lund
VerksamMalmö
KontaktE-post
TypMåleri, Installation
BesökHemsida, Instagram

Utvalda verk

Elisabeth Moritz, Memorie, 2022.

Elisabeth Moritz, Självporträtt, 2021.

Elisabeth Moritz, Teckning, 2021.

Elisabeth Moritz, Teckning, 2021.