Seminarium: Att skapa demokratiska miljöer

Är du intresserad av konst som möjliggör barns och ungas inflytande? Att skapa demokratiska miljöer är ett kompetenshöjande seminarium för dig som verkar inom fältet gestaltad livsmiljö, fredagen den 20 oktober på Knivsta Centrum för idrott och kultur. Det finns fortfarande platser kvar!

Varmt välkommen att anmäla dig till en halvdags seminarium och workshop med fokus på konstnärliga processer som möjliggör barns och ungas inflytande inom gestaltad livsmiljö.

Halvdagen riktar sig till dig som arbetar som konstnär och är nyfiken på att arbeta medskapande med barn och unga och till dig som på annat sätt verkar inom områden som ryms inom fältet gestaltad livsmiljö, t ex du som är verksam inom bygg- och planprocesser eller park och förvaltning.

Under seminariet får du möta tre konstnärer: Jenny Berntsson, Camilla Carlsson och Ruben Wätte. Alla med lång erfarenhet av deltagandeprocesser där lek, medbestämmande och demokratifrågor står i centrum när de arbetar fram miljöer för och med barn och unga.

Förmiddagen inleds med att lyfta barnkonventionens betydelse och du får ta del av presentationer av genomförda projekt som redovisar såväl utmaningar som lärdomar. Därefter kommer du att få använda dig av din egen kompetens för att dela erfarenheter och förhoppningsvis även hitta nya perspektiv och möjligheter i din egen verksamhet. Seminariet syftar till att hitta gränsöverskridande möten mellan konst och stadsplanering. Halvdagen avslutas med en gemensam lunch på restaurangen i Centrum för idrott och kultur.

Tid: 20 oktober kl 9.30-12.30

Plats: Knivsta Centrum för idrott och kultur

Målgrupp: Konstnärer och verksamma inom bygg- och planprocesser samt park och förvaltning

Anmälan till: ost@konstnarscentrum.org

Seminariet är kostnadsfritt för deltagare och vi bjuder på lunch.

Märk ditt mail ”Anmälan Knivsta” och skriv namn och verksamhet som du representerar.

Läs om konstnärerna som föreläser
Jenny Berntsson
Camilla Carlsson
Anna Högberg
Ruben Wätte

Om Knivsta Centrum för idrott och kultur

Seminariet är framtagen av Konstnärscentrum Öst i samarbete med Region Uppsala

Kontaktperson på Region Uppsala är Eira Langaas, Verksamhetsutvecklare konst eira.langaas@regionuppsala.se

Kontaktperson på Konstnärscentrum Öst är Anna Högberg, Biträdande Verksamhetsledare
anna.hogberg@konstnarscentrum.org

Hållpunkter:

09:30 Välkomna

Introduktion till Gestaltad livsmiljö av Anna Högberg, bitr. verksamhetsledare, Konstnärscentrum Öst

09:50–10:40 Konstnärspresentationer

Med Camilla Carlsson, Ruben Wätte och Jenny Berntsson

10:45–11:00 Panelsamtal

11:00–11:15 Paus 15 min

11:15–12:15 Workshop

12:15–12:30 Summering och avslutning

12:30 Visning av konstsatsningen i CIK-byggnaden
Catrine Wermelin, fritidschef, Knivsta kommun och Karin Lindh, konstkonsult

12:45 Lunch