Granstugan av Ulf Mejergren

Granstugan är en konstnärlig gestaltning av Ulf Mejergren, uppförd på förskolan Skogsgläntan i Arboga

Granstugan är byggd i trä, i olika bräddimensioner som är målade i falu rödfärg. Huset är åttakantigt och det har en enkel hängande takbelysning som lyser upp interiören vid behov.

Under en förmiddag slår sig konstnären och arkitekten Ulf Mejergren ned vid ett picknickbord på innergården till förskolan Skogsgläntan i Arboga tillsammans med fyra barn och en pedagog. Här är ett nytt konstverk tänkt att stå. De pratar om vad som skulle kunna tillföras för att göra platsen intressant och rolig att vara på. Barnen målar olika förslag; kojor och tak, regnbågshus och diamanthus och andra strukturer som man kan vara i eller på. Liknande spår som konstnären själv varit inne på när han först besökte platsen några veckor tidigare. Gården på förskolan är en underutnyttjad plats på förskolan utan lekredskap eller möbler annat än picknickbordet. En granfot finns på platsen, där det ibland ställs ned en gran till jul. Kanske är det den som sätter tankarna i rullning mot det som ska komma att bli Granstugan?

Skogsgläntans förskola ligger mellan Arbogas medeltida stadskärna och ett kuperat område med orörd natur, vilket ger barnen tillgång till två karaktärsfulla miljöer i sin närhet att utforska; den medeltida stadens detaljrikedom som är fylld av historia och skogens frihet och mystik. Båda miljöerna väcker fantasi och är inspirerande - både för barnen och som utgångspunkt för ett konstverk. Ulf Mejergrens konstnärliga gestaltning växer fram som en sampling av Arbogas medeltida stadskärna och den omgivande naturen, en hybrid som både är något man känner igen samtidigt som den blir till en egen spännande plats i sig som man blir inspirerad och nyfiken av. Skogsgläntans förskola får ett element av mystik och karaktär som kompletterar förskolegårdens befintliga miljö.

”Den som någon gång har lekt under en stor gran vet att en gran är oväntat rumsskapande, med sina droppande och yviga grenar som är anpassade för att klara av stora snölaster, så kan man nästintill bli omsluten av trädet. Denna rumsliga kvalité går igen i konstverket, som man kan gå in och vistas i, och som också har håligheter man kan se ut och in igenom och en större öppning som bildar entrén. ”
(Ulf Mejergren om projektet)

Textur och färg är lånat från en äldre arkitektur där hantverkstekniken med brädor lagda omlott användes för att lägga spåntak på främst kyrkor förr i tiden, som det också finns exempel på i Arboga. Hantverkstekniken skapar en tredimensionell och levande struktur med omsorg som både är intressant att se på och att röra vid.

Granstugan är ca 4 meter hög och 3,6 meter bred, byggd i trä i olika bräddimensioner som är målade i falu rödfärg och den har en enkel stomme av limträ som är gjutet i marken med plintar. Huset är åttakantigt där varje kant är identisk med varandra förutom på de sidor där entrén och de två hålen/fönstren är. Ett runt trädäck inramad av en stålkant står i mitten av stugan och möjliggör sittplatser för samling, läsning och pyssel, eller om man bara vill ligga och titta upp i taket som också är utsmyckat likt fasaden. Stugan har en enkel hängande takbelysning som lyser upp interiören vid behov. Förutom att Granstugan kan vara en fin samlingsplats inför utflykter och annat så tänker jag mig att man även kan ta ut böcker dit från det närliggande lilla “biblioteket” inne på förskolan, som också har utsikt över konstverket. Tavellister för böcker och annat finns då integrerade i de interiöra väggarna. Rundeln fungerar också fint som en plats där man kanske observerar och pratar om det man hittat på sina utflykter.

Granstugan (2023)

Konstnärlig gestaltning: Ulf Mejergren

Beställare: Arboga Kommun för Skogsgläntans förskola

Konstkonsult: Dan Lageryd, Konstnärscentrum Öst

Foto och ritningar: Ulf Mejergren (bilderna är beskurna)