Samtal om landart

Välkommen till föreläsning och samtal om landart inför sommarens utställning i Wikparken som arrangeras av Konstnärscentrums initiativ (X)sites i samarbete med Region Uppsala.

Projektet (X)sites präglas i sin helhet av undersökandet. Konstnärer som är verksamma över hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen.

Projektledarna för (X)sites Wik är Anna Högberg, Mats Nordlund och Rita Winde.

Tid: måndag 24:e april kl 10-14

Plats: Region Uppsala Folkhögskola Wik

Adress: VIKS MUR 35, 755 91 Uppsala

Anmälan: johannes.ehnsmyr@regionuppsala.se

Program

10.00 Kaffe

10.20 Presentation av (X)sites Uppsala Län av Johannes Ehnsmyr

10.30 Presentation av de fem utvalda konstnärerna Valentine Isaeus-Berlin, Alexander Stevenson, Aldo Brincat, Tina Tombrock och Kajsa Haglund

11.00 Presentation av Konstnärscentrum och (X)sites Mats Nordlund

11.15 Föredrag What is landscape? Martin Amcoff berättar om Wikparken

12.00 Samtal om land art

13.00 Lunch

Mer om projektet

(X)sites är ett beprövat utställningskoncept inom konstformen landart, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen runt om i landet.

I år ansluter även Uppsala Län. Sommaren 2023 kommer svenska och internationella konstnärer att skapa nya konstverk utifrån platser i Wikparken.

(X) står för det okända, sites står för platser. Projektet präglas i sin helhet av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna, till publikens möte med konsten och landskapen de ställs ut i.

För publiken innebär det att möta landskapet genom konstens ögon. (X)sites blir en konst- och kulturupplevelse, öppet för när-boende och turister, som även främjar hållbar och lokal turism. Vår vision är samtida konst och kultur för alla.

Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

Vi vill ge så bra förutsättningar som möjligt för produktion av nyskapad platsspecifik konst och för att kommunicera konstnärliga förhållningssätt till publiken. Konst kan öppna upp för nya perspektiv, stimulera till självständig reflektion och kritiskt tänkande.

Projektet drar igång den 24:e april med detta seminarium som är öppet för allmänheten. Vi presenterar land art och de utvalda konstnärerna presenterar sig själva och sitt arbete.

Utställningen kommer att ha vernissage den 20:e maj kl 14:00 på Wikdagen och pågår sedan fram till den 15:e november.