Välkommen till årsmöte med Konstnärscentrum Öst

Vill du påverka eller bara veta mer om din organisation? Delta i årsmötet!

KategoriÅrsmöte
PlatsPryssgränd 3B
RegionÖst
Datum20 mars 2023
Slutdatum20 mars 2023

Årsmötet kommer att vara måndagen den 20:e mars kl 18:00.

Du kan vara med antingen på plats i vår lokal i Stockholm eller digitalt via länk.

Anmäl dig till: pernilla.carlsson@konstnarscentrum.org

Besöksadress: Pryssgränd 3 b, 118 20 Stockholm.

Valberedning

I år består valberedningen av Sebastian Dahlqvist och Anna Kinbom och de presenterar sitt förslag till ny styrelse under årsmötet.

Årsmöteshandlingar

Kallelse

Poströstsedel

Förslag till dagordning

Konstnärscentrums stadgar

Valberedningens förslag till regionstyrelse

Årsredovisning 2022 Konstnärscentrum öst

Revisionsberättelse 2022 Konstnärscentrum öst

Verksamhetsberättelse 2022 Konstnärscentrum öst

Läs mer om vad ett årsmöte är och hur det går till