ODLA med Björkö Konstnod

Foto: Anna-Viola Hallberg

Den processbaserade utställningen ”Björkö är någons Kamchatka” visas i samband med att Björkö Konstnod har Öppna Ateljéer 21-23 juli.

I början av sommaren bjöd konstnären Anna Viola Hallberg in till en workshop på Björkö Konstnod. Deltagarna utforskade topografier genom en närstudie av forskaren och entomologen René Malaise som bodde på Björkö. Malaise var en flitig resenär och han reste till Kamchatka 1924-30 för att studera steklar. Utställningen visas i samband med att Björkö Konstnod har Öppna Ateljéer 21-23 juli.

Tid: 21-23 juli

Plats: Björkö Konstnod, Simpnäsvägen 739 på Björkö.

Hitta: Busshållplats Björkö-Arholma skola

Frågor till: info@annaviolahallberg.com

Denna utställning och workshop är ett samarbete mellan Konstnärscentrum Öst och Björkö Konstnod (BKN) inom ramen för projektet Odla – Publikens skaparkraft i landskapen.

Tack till Naturhistoriska riksmuseet, René och Ebba Malaises Stiftelse samt Felicia Pagels personliga arkiv.

Björkö Konstnod

ODLA besöker nya platser