Gfeller + Hellsgård i Fabriksparken

Gfeller+Hellsgård Aros Bostäder i Sundbyberg

Den första delen av den platsspecifika gestaltningen av Gfeller + Hellsgård i ett cykelrum för Aros Bostad är nu färdigställd! Konstkonsulter från Konstnärscentrum Öst är Eva Arnqvist och Karin Lindh.

Fabriksparken är ett nytt kvarter i Sundbyberg om totalt ca 190 lägenheter, fördelat på två bostadshus. Bostadshusen är miljöcertifierade med Svanenmärkning.

Gfeller+Hellsgård är konstnärsduon Christian Gfeller och Anna Hellsgård, baserade i Stockholm och Berlin och de har skapat ett repetitivt abstrakt mönster på betongväggarna baserade på cykelns avtryck och spår. Med självlysande specialfärg lyser det geometriska mönstret upp när belysningen i rummet släcks.

Hela projektet i Fabriksparken kommer att vara färdigt i oktober 2023, när en andra del av gestaltningen realiseras.

Med avstamp i konstnärliga undersökningar där abstrakta verk skapar föränderliga rumsliga upplevelser och ovanliga färgkontraster är de intresserade av hur detta även kan relatera till rumslig funktion. I stora och monumentala installationer visar de på hur en plats kan aktiveras och omaktiveras och hur material, färg och rum kan samspela för att skapa rumslig dynamik.

Konstkonsulter för detta projekt är Eva Arnqvist och Karin Lindh.

Foto: Gfeller+Hellsgård