Oskar Gustafsson Tillvarons hierarkier

Oskar Gustafsson visar skulptur på Galleri KC, Erik Dahlbergsgatan 6 i Göteborg. Öppet kl 12-16 tis-sön.

Oskar Gustafsson är formgivare och konstnär baserad i Göteborg och Bottna, Bohuslän. Hans arbete berör frågor om människans relation till naturen och dess materialitet. I hans skulpturer undersöker han bland annat kroppars förhållande till varandra - den mänskliga kroppen, ett landskap som kropp, eller trädet som kropp. Tid och människans existens är centralt genom hans arbete. Oskar arbetar huvudsakligen i material som trä, sten och kopparplåt där görande och lärande med kroppen är centralt i processen. Ofta med en blandning av traditionella tekniker ihop med det mer okonventionella och experimentella. Han har en kandidatexamen på HDK Valand Steneby.