Open Call KORO (Kunst i offentlig rom)

Image: Statsbygg/team Urbis

Ett nationellt minnesmärke för 22 Juli

Det norska KORO (Kunst i offentlig rom) har under hösten 2023 en öppen utlysning för ett permanent nationellt minnesmärke över terrorattentaten i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011.

Hösten 2024 kommer det att vara en andra sluten uttagningsomgång och det vinnande förslaget utses 2025.

Bakgrund: Bombangreppet i Oslo och massmordet på Utøya 22 juli 2011 är den värsta terrorhandlingen som skett i Norge i fredstid. Åtta människor omkom i regeringskvarteret och 69 människor dödades på Utøya, de flesta av dessa var ungdomar. Många fler blev skadade och utsatta för akut livsfara. Ödeläggelsen var enorm.

Angreppen var politiskt motiverade och utförda av en högerextrem, norsk terrorist. De var riktade mot grundläggande demokratiska värderingar, mot Arbeiderpartiet speciellt och politiskt engagerade ungdommar på AUFs sommarläger. Det fasansfulla i terroristens handlingar saknar motstycke i norsk historia.

Projektledare: Mari Magnus

Curator: Trude Schjelderup Iversen

Plats: Johan Nygaardsvolds plass, Oslo

Uppdragsgivare: Kommunal- og distriktsdepartementet

All information om utlysningen finns på KORO:s hemsida.