ODLA besöker nya platser under 2023

Projektet ODLA – publikens skaparkraft i landskapen genomför under juni 2023 ett pilotprojekt på tre utvalda platser i Sverige – Romfartuna i Västmanland, Björkö i Stockholm och Tvärålund nära Umeå i Västerbotten.

I samarbete med Konstnärscentrum och tre platsbestämda byar/hembygdsföreningar i Sverige genomförs under juni workshops tillsammans med utsedda konstnärer och föreningarnas medlemmar.

Arbetet föregås av dialog och samverkan mellan förening och konstnär om projektets uppbyggnad, innehåll och genomförande.

En konstscen på landsbygden!

Medverkande konstnärer

Gunnar Forsman, Madelaine Sillfors och Anna Viola Hallberg.

Om ODLA – Publikens skaparkraft i landskapen

ODLA består av workshops där deltagarnas egna skaparkraft igångsätts, uppmuntras och handleds av konstnärer. ODLA drivs av (X)Sites som är ett initiativ inom Konstnärscentrum. Läs mer om (X)Sites och ODLA här.

Vill du veta mer?

Kontakta respektive projektledare.

Region Öst

Anna Högberg
anna.hogberg@konstnarscentrum.se

Region Mitt

Björn Owe Andersson
bjornowe@hotmail.com

Region Nord

Birgitta Linhart
birgittalinhart@gmail.com