Nu utbildas nya konstkonsulter i Norrland

Just nu utbildas nya konstkonsulter för placering i norra Sverige. Under 2024 kommer verksamheten dras igång.

Konstnärscentrum Nord jobbar vidare med att utveckla konstkonsultverksamheten. I Syd, Väst och Öst har det länge varit den viktigaste sysslan – vilket resulterat i otaliga konstnärliga gestaltningsuppdrag. Tiden är nu mogen att erbjuda samma tjänster i norra Sverige, med tanke på den stora byggnation som pågår i framförallt kuststäderna. Under hösten 2023 utbildade Britta Kleberg och Anna-Karin Liedberg från Konstnärcentrum Väst nya konsulter på Galleri Verkligheten i Umeå.