Mats Olofgörs konstnärliga uppdrag och gestaltningar

Mats Olofgörs konstnärliga verksamhet är sedan tidigt 80-tal inriktad på att gestalta och forma publika platser och landskapsrum.

Förutom skisser och modeller visar Mats hur han parallellt med de publika uppdragen laborerar i ett skallöst tillstånd, vilket gör att även små skisser och modeller kan innehålla en monumentalitet. Och många gånger har hans uppdrag sin upprinnelse från dessa förutsättningslösa idéarbeten.
I Skissernas Rum visas bl a en modell från ett gestaltningsuppdrag för Härryda kommun, placerad i en park vid Massetjärn. Uppdraget projektleddes med Kc väst- konsult Britta Kleberg.

Öppet kl. 12-16 tis t.o.m. sön.