Konstforum i Skåne lanserar ny databas för verksamma inom konstfältet i Skåne

Nu kan konstnärer, curatorer, organisationer och andra verksamma inom konstfältet i Skåne registrera sig på Konstforum i Skånes nya databas!

Konstforum i Skåne är initierat och drivs av Plattform KcSyd.

Konstfältet i Skåne är dynamiskt och mångfacetterat – men vi hamnar ofta i våra egna bubblor. Det gäller även oss som står bakom det här nya konstnärsdrivna initiativet!

Med det i åtanke bestämde vi oss för att utveckla Konstforum i Skåne tillsammans med er – konstnärer, organisationer, kulturarbetare och alla däremellan. Denna databas är tänkt som ett verktyg för att öka synligheten för alla aktörer i regionen och en språngbräda för framtida samarbeten.

Konstforum i Skåne skapar detta tillsammans med er, konstaktörer och konstnärer verksamma i Skåne. Vi vill gärna möta er, men ännu viktigare, vi vill att alla har möjlighet att möta varandra.

Genom att kombinera lärdomarna från möten med medlemmar och deras input på vår hemsida, syftar Konstforum i Skåne till att identifiera våra olika mål och behov som bransch, att analysera utmaningar, gränser och att göra en gemensam vision inför en osäker framtid.

Vi vill skapa en rolig plats för meningsfull, inkluderande kontakt i utmanande tider, där vi kan samlas kring viktiga frågor – och initiera samarbeten och möjligheter att stödja varandra. Vi på Plattform KcSyd i samarbete med Statens Konstråd, hoppas att vi alla gemensamt kan forma Konstforum i Skåne till en öppen struktur som kan berika oss alla och stärka konstens roll i Skåne.

Om Konstforum i Skånes nya hemsida

Konstforums hemsida är ett unikt forum som skapar ett möte för hela konstfältet; konstnärer och alla de som på ett eller annat sätt arbetar med och för konsten. Projektet har som mål att stärka konsten i regionen genom att skapa rum för att bygga nätverk, samarbeten och gemenskap, definiera visioner, behov, samt analysera utmaningar / begränsningar och skapa en gemensam framförhållning inför en oviss framtid. Databasen bildar också i sig en kartläggning av konstnärer och konstaktörer verksamma i regionen och synliggör därför fältet både internt och externt.

Genom evenemangskalendern kan du söka evenemang som pågår i regionen. Vi lägger upp allt från open calls och gallerievent till festivaler, performance och föreläsningar.

Konstforum i Skåne är en del av Plattform KcSyd och drivs av konstnärerna Elisabeth Moritz, C. Grace Chang och Maria E Harrysson.