Konsten att delta söker mentorer

Konsten Att Delta, som drivs av bl.a. medlemmar i Konstnärscentrum, söker nya mentorer som jobbar med kultur eller journalistik och vill berika sitt skapande med nya yrkeskontakter.

Konsten att delta ger möjlighet till kulturskapare och journalister från olika bakgrunder att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Tanken är framför allt att underlätta för utlandsfödda kulturskapare och journalister – både de som är nyanlända i Sverige och de som varit här en längre tid – att bli en del av det svenska etablerade kulturlivet.

Samtidigt ger Konsten att delta en möjlighet för dig som redan är yrkesverksamma och etablerade kulturskapare i Sverige att skapa nya kontaktytor och nätverk med kollegor som har internationell kompetens.

Vi matchar dig med en kollega med annan bakgrund. Projektet är uppbyggt kring det personliga mötet, där bägge parter lär av varandra. Ni bjuds även in till större träffar för nätverkande och branschinformation.

Konsten att delta finns där våra deltagare finns. De matchade kollegorna avgör själva hur och när de träffas. Anmälan är löpande.