Hur långt når en tall?

My Lindh, Hur långt når en tall? i Vallentuna (2022). Processbild. Foto: My Lindh

Inför arbetet med att ta fram skisser till ett nytt offentligt verk i friluftsstadsdelen Kristineberg flyttar My Lindh sin ateljé till utställningsrummet Konstkuben i Vallentuna Kulturhus.

Ta del av den pågående processen med en konstnärlig gestaltning under Vallentuna Kulturhus öppettider. Se: Konstkuben i Vallentuna Kulturhus

My Lindhs undersökning berör vad som händer i mötet mellan skogen och människan.

Hur mycket plats tar en människa och hur långt når en tall?

En av de äldre tallar som växer i skogen spelar en central roll både i planeringen av friluftsstadsdelen Kristineberg och i Mys arbete. Den står precis på gränsen mellan skogen och den kommande huvudvägen genom området. Vad händer i mötet mellan skogen och människan? Hur mycket tid och rum tar en människa och hur långt når en tall? My har tillsammans med barn från klass 5B i Hagaskolan närmat sig tallen genom att pröva den egna kroppens utsträckning i förhållande till tallen. Du som besökare får uppleva din egen position i förhållande till tallen och kan även bidra till de tankar som växer fram på en av väggarna.

Mer om projektet i Kristinebergsskogen

Birgitta Silfverhielm, konstkonsult

Om My Lindh

My Lindhs konstnärskap kretsar kring plats, situation och tid, ofta i förhållande till det vi kallar naturen. Hennes verk involverar gärna samarbete och dialog och tar plats som text, video, ljud, performance och installation. Verken behandlar våra delade rum, och hur vi blir till inför varandra, men också vilket handlingsutrymme som finns och för vem. My har en magisterexamen i Konst från Konstfack i Stockholm. Hennes verk har visats nationellt och internationellt, bland annat på Moderna Museet, Göteborgs konsthall, Västerås konsthall, Finskainstitutet i Paris och Glogalleriet i Helsingfors. Hon har genomfört en rad offentliga verk och är representerad i samlingar såsom Statens konstråd, Västerås konstmuseum, Uppsala kommun, Knivsta kommun och Gävleborgs län.

Konstprojektet har ett tydligt fokus mot hållbarhet, miljö och relationen mellan naturen och människan. Idén att det nya konstverket i Kristineberg ska placeras i skogen kommer från konstkonsult Birgitta Silfverhielm, Konstnärscentrum Öst, som också leder projektet.

Läs mer om My Lindh på hennes hemsida