Fotokursen Dokumentera!

Vikten av att kunna dokumentera dina verk på ett bra sätt går inte att överskatta. Nu erbjuder vi en kurs på avancerad nivå för dig som har egen utrustning och tidigare erfarenhet av att fotografera. Utbildningen pågår under tre heldagar i december och januari. Det finns fortfarande några platser kvar!

Tid: Fredagar 8/12, 15/12 & 12/1 klockan 09:00-16:00
Plats: Konstnärscentrum öst, Pryssgränd 3 b, 118 20 Stockholm
Kostnad: 3000 kr (500 kr för medlemmar i Konstnärscentrum)
Anmälan till: ost@konstnarscentrum.org

Allmänt

Kursen avser ge deltagarna kunskaper för att på ett grundläggande sätt hantera de tre olika leden i fotografisk dokumentation av konstverk interiört, kamera, ljus och bildbehandling.

Kursens upplägg

Kursen ges under tre heldagar. Första gången tar upp kameror, inställningar och digital färglära, filformat och ljussättningsprinciper. Praktiska övningar med kameror och exponering. Andra går in närmare på praktisk tillämpning av ljusprinciper genom övningar med ljussättning av egna verk. Tredje gångengår in på hantering av det infångade bildmaterialet, råfilshantering och bildbearbetning.

Kursen handlar om att dokumentera konst på ett bra sätt. Mellan kurstillfällena förväntas deltagarna arbeta med uppgifter på egen hand och man behöver alltså avsätta en del tid, utöver de tre fredagarna, för den här utbildningen.

Du behöver ha en systemkamera eller en avancerad kompaktkamera samt en dator med Photoshop alternativt en dator med möjlighet att installera program för råfilshantering och bildbearbetning. Du får gärna ha ett stativ till din kamera och egen belysningsutrustning men det är inte ett krav. Vi kommer att arbeta med fast ljus och även göra en översiktlig genomgång av enkel blixtutrustning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha förmågan att:

  • Hantera inställningar på egen kamera.

  • Ha en grundläggande förståelse för principerna för ljussättning av tvådimensionella och tredimensionella verk.

  • Använda enkla ljuskällor för att forma ljus för dokumentation.

  • Vara orienterad om och ha en grundläggande förståelse av bildformat, färgrymder, färgprofiler och inställningarna viktiga för korrekt digital färghantering.

  • Tillämpa grundläggande tekniker för råfilshantering.

  • Vara orienterad om och ha en grundläggande förståelse för hur bildfiler sparas för digital användning, för utskrifter och tryck.


Kursledaren Svante Larsson är konstnär och fotohistoriker. Han har tidigare varit ansvarig lektor för kursen Fotografins och videokonstens historia på Konstfack. Svante Larsson är medlem i redaktionen för konsttidskriften Verk och driver företaget Kornskarpt som arbetar med utställningsproduktion och Fine-Art printning.