Björkö är någons Kamchatka

Var med och gör konst om René Malaise

Välkommen att delta i en workshop om René Malaise på Björkö Konstnod 10 juni!

Tillsammans med konstnären Anna Viola Hallberg utforskar vi topografier genom en närstudie av forskaren och entomologen René Malaise som bodde under flera år på Björkö. Malaise var en flitig resenär och han hade stöd av Anders Zorn för att åka till Kamchatka 1924-30 för att studera steklar.

Vi tittar på brev, filmer, bilder och lokala minnen kring honom. Gemensamt producerar vi en serie flaggor och en miniutställning om Malaise. Utställningen kommer att visas på Björkö längre fram i sommar.

Tid: 10 juni kl 11-17

Plats: Ateljé 35, Björkö Konstnod, Simpnäsvägen 739 på Björkö.

Hitta hit: Busshålplats Björkö-Arholma skola

Anmälan till: info@annaviolahallberg.com

Inbjudan

Denna workshop är ett samarbete mellan Konstnärscentrum Öst, Björkö Konstnod, Björkö-Arholma Medborgarhus, Björkö-Arholma Hembygdsförening och Odla – Publikens skaparkraft i landskapen. "Odla" är ett av Konstnärscentrums initiativ.

Tack till Naturhistoriska riksmuseet, Malaises Stiftelse samt Felicia Pagels personliga arkiv.

Läs mer om Björkö Konstnod

Läs mer om Anna Viola Hallberg