Tack till alla som tog del av BRAK 2022 Branschdagarna för konst i norr!

Pilar de Burgos presenterar sitt konstnärsskap på BRAK 2022. Foto: Elin Hjulström Lord

BRAK är över för den här gången men återvänder 2025, någonstans i Västerbotten. Tills dess finns flera konstnärspresentationer tillgängliga att titta på i efterhand via BRAKs hemsida.

BRAK 2022 arrangerades i Östersund den 12-13:e oktober av Konstnärscentrum Nord med stöd från Kulturrådet, Östersund Kommun, Region Västernorrland, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Gävleborg och Region Jämtland-Härjedalen. Konstnärscentrum Nord är en konstnärsdriven organisation med syfte att stärka konstnärernas arbetsmarknad.

BRAK (Branschdagarna för konst i norr) är en tvådagarskonferens där konstnärer, utställare, konstinköpare, politiker och tjänstepersoner kan träffas, knyta kontakter och lyssna på inspirerande föreläsningar. Årets upplaga hade temat Gränslöst – konst över alla gränser. Här finns en fördjupad text om tankarna bakom årets tema.

BRAK är över för den här gången men återvänder 2025, någonstans i Västerbotten. Tills dess finns flera konstnärspresentationer tillgängliga att titta på i efterhand via BRAKs hemsida. Inspelningarna är gjorda av Michael Tebinka.

Bilder från BRAK 2022