SAVE THE DATE - BRAK 2025!

Branchdagar för konst 18-19 mars i Umeå.

BRAK 2025 – Nu löser vi allt!

Välkomna till BRAK – branschdagar för konst i norr!

BRAK är en konferens med ett uttalat konstnärsperspektiv som arrangeras av Konstnärscentrum Nord vart tredje år.

Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet i de fem nordligaste regionerna genom att vara en mötesplats där konstnärer, uppdragsgivare, tjänstepersoner och politiker får fördjupa sig i och debattera angelägna frågeställningar. Konstnärernas verksamhet, presentationer och framföranden står i centrum under två dagar där vi fokuserar på konstens förutsättningar i norr.

BRAK 2025 är den femte upplagan av konferensen och har tidigare år tagit plats i Västernorrland, Norrbotten, Gävleborg och Jämtland Härjedalen för att nu arrangeras i Västerbotten.

Välkommen till Umeå och Elite Hotel Mimer den 18-19 mars!

Boka in i kalendern nu! Programmet släpps till hösten och anmälan öppnar i september.

Konstnärscentrum Nord genomför arrangemanget i samarbete med konstkonsulenterna i Region Västerbotten och i dialog med övriga konstkonsulenter i norrlänen.

https://www.brak2025.se/